Test na astygmatyzm

Astygmatyzm objawia się między innymi tym, że pewne części jednego obrazu widzimy mniej ostro niż inne. Obserwując symetryczny obraz, złożony z linii o jednakowej grubości, oraz jednakowym odstępie, osoba z astygmatyzmem będzie postrzegała część linii jako zakrzywione, a także bardziej lub mniej od siebie oddalonych.

Prosty test na astygmatyzm można wykonać poprzez obserwację rysunku poniżej z kilku różnych odległości zasłaniając na przemian prawe i lewe oko. Osoba bez wady wzroku będzie za każdym razem widzieć proste, czarne linie w równych odstępach. Osoba z astygmatyzmem będzie postrzegać część linii jako falujące o szarym zabarwieniu a odstęp między liniami będzie wydawał się nierówny w niektórych częściach obrazka.

test na astygmatyzm

test na astygmatyzm

Komentowanie jest zakończone.